Header Image

Psikolog Nazende Öksüz Özdemir

Klinik Psikolog

KONUŞMA KONULARI

Yavaş Yaşa Zaman Kazan
Mutluluk Bilmecesi
Kendini Keşfetmeek
5 Yönüyle Dayanıklılık Sanatı
Faydalı Öfke
Kişisel Sınırları Koruma Becerisi
Yalnızlık Zehirlenmesi
Cuma Sendromu-İş Hayatında Mutlu Olmak
İş Hayatında Huzur
Yöneticiler İçin Çalışan Verimini Arttırmanın Yolları
Zor Takım Arkadaşlarıyla Çalışma Becerisi
Patron Olma Sanatı
Mutlu Anne ve Baba, Mutlu Çocuk Eğitimi
Duygusal Zekası Yüksek Çocuk Yetiştirmek
Çocuk Beyni
Çocuklarda Akran Zorbalığı
Sevgiden Şımarmayan Çocuk Yetiştirmek
Ergenliğn Gizli Dili
Yeterli Rekabet Bol Dayanışma; Huzurlu Çocuk
Yetenekli Çocuk Yetiştirme Taktikleri
Çocuğun İlk 5 Yılı

2007 yılında Psikoloji Bölümü’nü onur öğrencisi ünvanıyla tamamladı. Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini bitirdi. Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji doktora son sınıf öğrencisidir. Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi, Ümraniye E Tipi – F Tipi Kapalı Cezaevi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Npİstanbul Beyin Hastanesi, Üsküdar Üniversitesi gibi çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalıştıktan sonra İstanbul Suadiye’de kendi ofisini açtı.

İş yaşamı ve sosyal yaşamda mindfulness uygulamasına dair bu alanın ana vatanı Japonya’da eğitim aldı. Yine iş yaşamı başta olmak üzere birçok alanda önem kazanan “Psychological Resilience-Psikolojik Sağlamlık” kavramının öncülerinden Martin Seligman, Mihaly Csikszentmihalyi, Barbara Frederickson, Joan Duda, James Pawelski, Chiara Ruini, Aaron Jarden, Frederik Bannink, Itai Ivtzan gibi isimlerden eğitim aldı, konferanslarına katıldı.

The University of Pennsylvania School of Arts and Sciences tarafından verilen pozitif psikoloji eğitici eğitimini tamamladı. International Positive Psychology Association (IPPA) üyesidir.