Header Image

Müjde Çetin

Anlaşma Müzakerecisi, Yönetim Danışmanı

KONUŞMA KONULARI

Strateji Geliştirme
İşbirliği Mimarisi
Müzakere-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği-Sürdürülebilir Paydaş İlişkileri
İnsan Gücünü Geliştirme

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ekonomi Hukuku bölümünde onur derecesiyle tamamlamıştır. 20 yılı aşkın iş yaşamına Yapı ve Kredi Bankası AŞ’de başlamış, sonrasında Doğuş Holding’de orta kademe yönetici olarak görev almıştır. Leyla Alaton’un bursuyla sürdürdüğü Global Mediators&Negotiators (Profesyonel Müzakereci Eğitimleri) Sertifikasyon sürecini tamamlayarak, 2019 yılı itibariyle uluslararası listelerde yer alarak Türkiye’nin sertifikalı ilk iki Anlaşma Müzakerecisi’nden biri olmuştur. Ayrıca Londra merkezli Negotiators Society’de Kurucu Üye statüsündedir.

2009-2012 yılları arasında AB İş Geliştirme Merkezinde (EU Business Centre) Genel Müdür olarak bulunmuş, bu süre zarfında idari ve yönetsel sorumluklarının yanı sıra, birçok KOSGEB Girişimcilik eğitimi sunmuş, özellikle kadın STK’larında gönüllü eğitimler vermiştir. 2012-2014 yılları arasında Birleşmiş Milletler Koordinatörü (UNFPA) olarak “Kadın Dostu Kentler” projesinde Doğu Anadolu bölgesinde görev almış, bu görevi sırasında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitimi”ni tamamlamıştır. Proje kapsamında özellikle Doğu Anadolu’da saha çalışmaları yürütmüş, kamu kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında, meslek örgütlerinde, Üniversitelerde “Kadın-Erkek Eşitlik Birimleri” kurmuştur.

2015 yılından itibaren, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı çatısı altındaki fon aracılığıyla yürüten Argüden Yönetişim Akademisinde, Koordinatör ünvanıyla yaklaşık 4 yıl görev yapmıştır. Türkiye’nin ilk Entegre Raporunu yazan ekibin liderliğini üstlenmiştir. 2018 yılı sonunda, fikri sermayesini toplumsal kalkınma için mobilize etmek amacıyla, Spring Global danışmanlık firmasını kurmuştur. Halen sürdürülebilir kalkınma ve paydaş ilişkileri konuları öncelikli olacak şekilde her sektöre hizmet vermektedir.  Kadın Adayları Destekleme Derneği’nde (KADER) eğitmen ve aktif üyedir.